Savjetovanja s javnošću

Provedba savjetova
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenam neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređujudruga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba području općine Stara Gradiška
Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja i obrazloženje njegovih odredbi.
O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.
Uključite se u otvorena Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 


08.01.2019.
Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb udruge

04.12.2018.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću

Nacrt Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb dječji vrtić

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - vrtić

30.11.2018.
Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju

Nacrt Odluke o stipendiranju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – stipendiranje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - stipendiranje

30.11.2018.
Javno savjetovanje o nacrtu  prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -socijalna skrb

22.02.2018.
Javno savjetovanje o Planu gospodarenja otpadom

Poziv na javno savjetovanje

Nacrt plana gospodarenjem otpadom Općine Stara Gradiška

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2018. – Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Stara Gradiška za razdoblje 2018. -2023. godine


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o  komunalnoj naknadi 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - komunalna naknada


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – kom. doprinos


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda

Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – vrijednost boda