Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu općine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/04, 11/06 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje : "Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora ."

 

Tekst javnog natječaja može se preuzeti u prilogu

Ponedjeljak, 04 Veljača 2019 08:58

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/04, 11/06 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje "Javni natječaj za zakup poslovnog prostora" . 

Tekst natječaja može se preuzeti u prilogu.

Ponedjeljak, 07 Siječanj 2019 13:48

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 4/04, 11/06 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje  "Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora " .

 Tekst natječaja može se preuzeti u prilogu

 

Ponedjeljak, 12 Studeni 2018 20:28

Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18-pročišćeni tekst),  Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje "Javni poziv za prodaju smrekovih trupaca " . Tekst natječaja i obrazac ponude možete preuzeti u prilogu.

Odluka o poništenju javnog poziva

Ponedjeljak, 05 Studeni 2018 14:17

Natječaj za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 3. stavka 2. Odluke o uvjetima i postupku davanja u zakup
poslovnog prostora u vlasništvu općine („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/04, 11/06 i 17/09), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

 Tekst natječaja može se preuzeti u prilogu

Odluka o poništenju javnog natječaja

Općina Stara Gradiška, partner Lokalne akcijske grupe „Zapadna Slavonija“ u provedbi projekta „Želim napredovati aktivno“, raspisuje Natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto Koordinatora projekta.

Odluka o poništenju javnog natječaja

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11 i 1/13“) i članka 21. stavak 1. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 12/08 i 17/09), načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila, KLASA: 940-01/17-01/12, URBROJ: 2178/24-03-17-2 od 08. studenog 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila objavljuje

JAVNI NATJEČAJ Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu općine Stara Gradiška

Stranica 1 od 2