Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,
URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o
jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018.2
godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje  " Poziv na dostavu ponuda na nabavu radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste u  Gornjem Varošu."

Dokumentacija se nalazi u prilogu

Odluka o odabiru i zapisnik

 

Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje " Poziv na dostavu ponuda na nabavu radova rekonstrukcije nerazvrstane ceste u  Gornjem Varošu pored Društvenog doma" . 

Dokumentacija se nalazi u prilogu

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje :

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVU RADOVA IZGRADNJE TOPLOVODA U STAROJ GRADIŠKI

 

Odluka o o poništenju

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje  

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

ZA NABAVU I UGRADNJU MATERIJALA ZA POBOLJŠANJE SVJETLOTEHNIČKIH UVJETA NA PROMETNICAMA NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA – NASELJA NOVI VAROŠ, DONJI VAROŠ I USKOCI

 Predmet nabave obuhvaća isporuku i postavljanje LED svjetiljki i ostalih elemenata javne rasvjete u sklopu zamjene dijela postojeće cestovne rasvjete ekološki prihvatljivom i energetski učinkovitijom. Detaljan opis predmeta nabave, vrsta, količina i posebni zahtjevi vezani za isto, utvrđeni su Troškovnikom - PRILOG I. i Tehničkim uvjetima - PRILOG II. ovog Poziva na dostavu ponude.

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-
01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni
Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2
od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje :
POZIV NA DOSTAVU PONUDA
ZA NABAVU RADOVA UREĐENJA JAVNE POVRŠINE ISPRED STAMBENE ZGRADE U
UL. KRALJA TOMISLAVA 2-4 U STAROJ GRADIŠKI

Predmet nabave: Predmet nabave su radovi uređenja javne površine ispred stambene
zgrade u Ul. kralja Tomislava 2-4. Detaljan opis radova s količinama svake pojedine
stavke iskazan je u Troškovniku koji je sastavni dio Poziva na dostavu ponuda.
Evidencijski broj nabave: 20/18 -JN
Procijenjena vrijednost: 288.000 kuna

Odluka o odabiru

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje : “Poziv na dostavu ponuda za nabavu radova rekonstrukcije društvenog doma u Gornjem Varošu”

Odluka o odabiru

Ponedjeljak, 03 Rujan 2018 10:26

Poziv za dostavu ponude za nabavku traktora

Na temelju članka 4. stavak 1. Pravilnika o jednostavnoj nabavi KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/44-01-17-1 od 09.01.2017. god. i URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Općina Stara Gradiška objavljuje “Poziv za dostavu ponude za nabavku traktora ”

Predmet nabave: Predmet poziva za dostavu ponude je nabava traktora.
Evidencijski broj nabave: 29/18-JN
Procijenjena vrijednost: 150.000,00 kn

Odluka o odabiru

 

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-
01/01,URBROJ: 2178/14-01-18-1 od 09.01.2017. godine i članka 1. Pravilnika o dopuni
Pravilnika o jednostavnoj nabavi, 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od
03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje
“Poziv na dostavu ponuda za nabavu usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova modernizacije ulica u Staroj Gradiški”

Stranica 1 od 2