Javni natječaj za prijam u službu

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.  86/08., 61/11., 4/18. i 96/18. – dalje u tekstu ZSN), raspisuje i objavljuje

Javni natječaj za prijam u službu  na neodređeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel na radno mjesto:

- viši referent – komunalni redar -  1 izvršitelj/ica.

 

Tekst natječaja  i  ostale informacije nalaze se u prilogu .

 

27.08.2019. Obavijest o testiranju

 

11.09.2019. Rješenje o prijamu