Javni natječaj za prodaju službenog rabljenog vozila

Na temelju Odluke o prodaji službenog vozila, KLASA: 940-01/17-01/12, URBROJ: 2178/24-03-17-2 od 08. studenog 2017. godine, Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za prodaju službenog vozila objavljuje

JAVNI NATJEČAJ Javni natječaj za prodaju rabljenog službenog vozila u vlasništvu općine Stara Gradiška