Oglas za prijem u službu

Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška na temelju članka 29. i 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) raspisuje:

Oglas za prijam namještenika u službu na određeno vrijeme od 6 (šest)  mjeseci u Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška na radno mjesto:

-  Komunalnog radnika  – 1 izvršitelj, m/ž, 

tekst oglasa i ostale informacije nalaze se u prilogu.

       26.05.2020. Obavijest o testiranju

Rješenje o prijemu