Javni natječaj za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN),

Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela Općine Stara Gradiška – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca. 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 10 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: 

Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, s napomenom: "Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Jedinstvenog upravnog odjela-ne otvaraj!" 

Tekst natječaja, obrasci i ostale informacije nalaze se u prilogu i web stranici Narodnih novina - Oglasni dio

 

 Obavijest o testiranju 

 Rješenje o rasporedu