Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova u 2022. godini

Temeljem mjere za poticanje zapošljavanja „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje  i Programa javnih radova Općine Stara Gradiška za 2022. godinu „Revitalizacija javnih površina i zaštita okoliša“, Općina Stara Gradiška objavljuje

Javni poziv za zapošljavanje u Programu javnih radova u 2022. godini

Pozivaju se osobe prijavljene u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koje ispunjavaju kriterije za uključivanje u mjeru „Javni rad“, da se prijave za zapošljavanje u Programu javnih radova na području Općine Stara Gradiška na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseci.

Broj traženih radnika: 2
Naziv radnog mjesta: komunalni radnik/radnik na održavanju

Stručna sprema: NKV, KV i SSS.
Mjesto rada: područje Općine Stara Gradiška

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • obrazac prijave,
  • kopija osobne iskaznice,
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • dokaz o posebnom statusu.

 

Prijave se podnose poštom na adresu: Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, sa naznakom „ZA JAVNE RADOVE“ ili osobno na istu adresu najkasnije do 16.05. 2022. godine.

Mjeru „Javni rad“ mogu koristiti osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to ­ bez obzira na duljinu prijave u evidenciju:

  • roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva

Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu. 

20.05.2022. godine 

Odluka o odabiru