Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21“) i

članka 54. stavak 3. Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 4/20),

Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška 

Tekst natječaja 

Odluka o odabiru