Savjetovanja s javnošću

Provedba savjetova
Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću provode se o nacrtima onih općih akata čijim se donošenjem ili izmjenam neposredno ostvaruju potrebe građana ili uređujudruga pitanja od interesa za opću dobrobit građana i pravnih osoba području općine Stara Gradiška
Uz svaki nacrt dokumenta o kojem se provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnosti objavljuju se i razlozi njegova donošenja i obrazloženje njegovih odredbi.
O svakom provedenom savjetovanju objavljuje se i izvješće iz kojeg je vidljivo koji su prijedlozi građana usvojeni, a koji ne.
Uključite se u otvorena Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 


24.05.2019. 
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o zakupu poslovnog prostora

Nacrt  prijedloga Odluke o zakupu poslovnog prostora

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - zakup poslovnih prostora

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


24.05.2019. 
Javno savjetovanje o osnivanju Zajedničke službe komunalnog redarstva

Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju zajedničke službe komunalnog redarstva

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - zajednicka sluzba komunalnog redarstva

Izvješće  o provedenom savjetovanju s javnošću


02.05.2019.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o komunalnom redu 

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom redu

Obrazloženje nacrta prijedloga odluke o komunalnom redu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


02.05.2019.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Nacrt prijedloga odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta-kućni ljubimci

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću


28.02.2019.
Javni uvid u Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Obavijest o javnom uvidu u Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta

Popis katastarskih čestica određenih za prodaju

Popis katastarskih čestica određenih za zakup

Popis katastarskih čestica određenih za zakup ribnjaka

Popis katastarskih čestica određenih za ostale namjene

Pregledna karta k.o. Uskoci

Pregledna karta k.o. Donji Varoš

Pregledna karta k.o. Gornji Varoš

Pregledna karta k.o. Novi Varoš

Pregledna karta k.o. Gređani 

Prigovor na prijedlog Programa 


08.01.2019.
Javno savjetovanje o nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška

Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb udruge

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - udruge

04.12.2018.
Javno savjetovanje  o nacrtu Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću

Nacrt Prijedloga Odluke o sufinanciranju troškova smještaja djece u dječjem vrtiću

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb dječji vrtić

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - vrtić

30.11.2018.
Javno savjetovanje o nacrtu prijedloga odluke o stipendiranju

Nacrt Odluke o stipendiranju

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – stipendiranje

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću - stipendiranje

30.11.2018.
Javno savjetovanje o nacrtu  prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – socijalna skrb

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću -socijalna skrb

22.02.2018.
Javno savjetovanje o Planu gospodarenja otpadom

Poziv na javno savjetovanje

Nacrt plana gospodarenjem otpadom Općine Stara Gradiška

Obrazac

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 2018. – Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Stara Gradiška za razdoblje 2018. -2023. godine


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o  komunalnoj naknadi 

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta - komunalna naknada


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu

Nacrt prijedloga odluke o komunalnom doprinosu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – kom. doprinos


16.10.2018.
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda

Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu općeg akta – vrijednost boda