Ostali dokumenti

2022. godina

2021. godina 

2020. godina 

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2015. godina

2014. godina

2013. godina

 

Karta MSP-a prosinac 2013. god. 

Odluka o porezima Općine Stara Gradiška (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 5/22)

Odluka o porezima Općine Stara Gradiška (Služeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 2/17, 5/17) - neslužbeni pročišćeni tekst

Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 2/17, NN 38/17

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA ZA 2023. GODINU

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU STARA GRADIŠKA (Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška br. 3/22)

KARTOGRAFSKI PRIKAZ PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU STARA GRADIŠKA