Lokacije zelenih otoka

POPIS LOKACIJA ZELENIH OTOKA NA PODRUČJU OPĆINE STARA GRADIŠKA PO NASELJIMA

 

 - Stara Gradiška , ulica kralja Tomislava , kod zgrade Policije ( Papir , Staklo , Metal ,PET, Tekstil )

- Donji Varoš , kod društvenog doma ( Papir , Staklo , PET ) 

- Uskoci , kod društvenog doma ( Papir , Staklo , Metal ,PET )

- Gornji Varoš , kod društvenog doma ( Papir , Staklo  ,PET )

- Novi  Varoš , kod društvenog doma ( Papir , Staklo  ,PET )

Gređani ,  kod društvenog doma ( Papir , Staklo  ,PET )