Prethodno savjetovanje javna nabava-Rekonstrukcija (dogradnja i sanacija Doma kulture u Staroj Gradiški)

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za pripremu i provedbu postupka javne nabave male vrijednosti-Rekonstrukcija (dogradnja i sanacija Doma kulture u Staroj Gradiški). Nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i građevinska dozvola objavljeni su na EOJN. Eventualne primjedbe i prijedloge zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti putem susatava EOJN najkasnije do 22. rujna 2020. godine. 

Navedena dokumentacija nalazi se u prilogu