Javna nabava-Poziv na nadmetanje za nabavu radova Rekonstrukcije (dogradnja i sanacija) Doma kulture u Staroj Gradiški

Općina Stara Gradiška pokrenula je otvoreni postupak Javne nabave radova male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za predmet nabave: Rekonstrukcija (dogradnja i sanacija) Doma kulture u Staroj Gradiški

Obavijest o nadmetanju objavljena je u eojn.hr 05.10.2020. godine pod br. 2020/S 0F2-0035324