Poziv na dostavu ponude Društveni dom Gređani - ponovljeni postupak

Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine, Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje  : " POZIV NA DOSTAVU PONUDE ZA NABAVU RADOVA REKONSTRUKCIJE DRUŠTVENOG DOMA U GREĐANIMA" - ponovljeni postupak.

 

Tekst poziva i troškovnik nalaze se u prilogu 


Odluka o odabiru