Poziv na dostavu ponuda - nerazvrstana cesta Gornji Varoš

Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01,

URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi,

KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine,

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje "Poziv na dostavu ponude za nabavu radova rekonstrukcije ceste u Gornjem Varošu – odvojak Pejaković"

Dokumentacija se nalazi  u prilogu 

Odluka o odabiru