Poziv za dostavu ponuda-izgradnja mrtvačnice u Gređanima

Na temelju članka 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-18-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01

URBROJ: 2178/14-01-18-2 od 03.04.2018. godine,

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje "Poziv na dostavu ponude za nabavu radova izgradnje mrtvačnice  na groblju u Gređanima"

Dokumentacija se nalazi u prilogu