Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020 godini

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18 i 6/18 – pročišćeni tekst) i članka 18. Odluke o stipendiranju studenata („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 10/18), Načelnik Općine Stara Gradiška raspisuje "Natječaj za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2019/2020 godini"

Natječaj 

Obrazac prijave temeljem socijalnog statusa

Obrazac prijave temeljem školskog -akademskog uspjeha

Lista reda prvenstva