Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška gosp. Tvrtko Beganović  saziva 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 03. prosinca 2019. godine, utorak , s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška.

         Poziv za 18. sjednicu

         Zapisnik s 17. sjednice Općinskog vijeća 

  1. a) Prijedlog Proračuna Općine Stara Gradiška za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu     b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2020. godinu
  2. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  3. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture u 2020. godini
  4. Prijedlog Programa socijalne skrbi u 2020. godini
  5. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godini
  6. Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2020. godini
  7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u godiniPrijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u godini
  8. Prijedlog Plana utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području općine Stara Gradiška u 2020. godini
  9. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Stara Gradiška u 2020. godini
  10. A) Analiza stanja sustava civilne zaštite u 2019. godini   B) Plan razvoja sustava civilne zaštite u 2020. godini