Sadnja drveća u parkovima

Tijekom ovog tjedna zaposlenici u javnim radovima izvršili su sadnju različitog parkovnog drveća u naselju Stara Gradiška i na mjesnom groblju u Uskocima. Zasađeno je preko 40 komada sadnica bjelogoričnog i crnogoričnog drveća.

Ovim se nastavlja kontinuirana zamjena drveća u parkovima naselja Stara Gradiška . Naime zbog prisutnosti štetnika smrekovog potkornjaka koji napada drveće crnogorice a koje je bilo najviše u našim parkovima , Općina je već do sad uklonila preko 100 komada osušenih smreka . 

U tijeku je izrada projektne dokumentacije uređenja Trga hrvatskh branitelja u sklopu kojega će se obnoviti i urediti i park na toj lokaciji.