Poziv za 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška gosp. Tvrtko Beganović  saziva 19. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 19. prosinca 2019. godine, četvrtak , s početkom u 18:00 sati u prostorijama Općine Stara Gradiška.

Poziv za 19. sjednicu

 Zapisnik sa 18. sjednice Općinskog vjeća

   1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu

   2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu

   3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini

   4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2019. godini

   5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa socijalne skrbi u 2019. godini 

   6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019. godini

   7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u 2019. godini

   8. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa utroška sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u  2019. godini

   9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog otpada na području općine Stara Gradiška

 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi na području općine Stara Gradiška

 11. Prijedlog Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta