Odluka o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška ( “Službeni vjesnik Brodsko- posavske županije” br 14/09 i “Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška” br 1/11, 1/13 i 4/18 ),Načelnik Općine Stara Gradiška donio je odluku o izboru osoba za zapošljavanje u programu javnog rada ” Revitalizacija javnih površina”.