Obavijest o početku radova na izgradnji mosta na rijeci Savi

Općina Stara Gradiška zaprimila je dopis od izvođača radova na izgradnji mosta preko rijeke Save kako je sa 17.02.2020. planiran početak izvođenja radova .

Budući da je Općina Stara Gradiška zauzela stav kako se neće dozvoliti pristup kamionima i teškim teretima gradilištu kroz naselje Uskoci , izvođač radova pristupit će izradi i sanaciji poljskog puta od raskršća sa državnom cestom D5 do samog gradilišta u duljini od 5 kilometara , zaobilazeći naselja Uskoci i Gornji Varoš  . 

Mole se poljoprivrednici koji koriste predmetne poljske puteve da imaju strpljenja prilikom izvođenja radova .