Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za prijam namještenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Stara Gradiška

Sukladno članku 20. stavka 4. alineje 3. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11,  04/18 i 112/19),

Povjerenstvo za provedbu postupka prijma u službu komunalnog radnika u Jedinstveni upravni odjel općine Stara Gradiška obavještava kandidate prijavljene na oglas za radno mjesto komunalnog radnika da će se postupak testiranja kandidata provesti 

01.lipnja 2020.godine (ponedjeljak),  u 10:00 sati u Općinskoj vijećnici, Trg hrvatskih branitelja 1, Stara Gradiška.  

Ostale informacije nalaze se u prilogu