Završeni radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u Gornjem Varošu

Završeni su radovi na rekonstrukciji nerazvrstane ceste-odvojak Pejaković u Gornjem Varošu. Izvođač radova tvrtka SLU-KOM d.o.o radove rekonstrukcije na navednoj dionici nerazvrstane ceste obavila je u danom roku.

Ukupan iznos navedene investicije je 420.000,00 kuna. Navedena investicija planirana je  Proračnom Općine Stara Gradiška za 2020. godinu.