Obavijest LAG Zapadna Slavonija Javni natječaj za zapošljavanje žena u programu " Zaželi "

LAG „Zapadna Slavonija“ objavio je natječaj za zapošljavanje teže
zapošljivih žena u sklopu programa „Zaželi“ za posao: domaćica u
kućanstvu (briga o starim i nemoćnim osobama te osobama u
nepovoljnom položaju i briga o njihovim kućanstvima) koji je otvoren
od 14.09. do 18.09.
Svu potrebnu dokumentaciju ( presliku osobne iskaznice, potvrdu o
vođenju u evidenciji HZZ-a, dokaz o stručnoj spremi – presliku
svjedodžbe ili potvrdu, zamolbu te životopis) dostaviti poštom na
adresu LAG-a „Zapadna Slavonija“:

LAG „ZAPADNA SLAVONIJA“
Matije Antuna Relkovića 9
35400 Nova Gradiška
s naznakom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI
„ŽElim NApredovati“ – NE OTVARAJ

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene žene prijavljene u evidenciju
nezaposlenih HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim
obrazovanjem s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj
zajednici (primjerice žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom,
žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade
žene koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu i udomiteljskih
obitelji, odgojnih zavoda i sl.) s područja Općine Gornji Bogićevci,
Općine Okučani i Općine Stara Gradiška.