Obavijest Odlagalište d.o.o - Raspored prikupljanja tekstila i stakla putem mobilnog reciklažnog dvorišta (MRD)

Tvrtka Odlagalište d.o.o. dana 18.03. (Četvrtak) i 19.03.2021. godine (Petak) putem mobilnog reciklažnog dvorišta vrši prikupljanje stakla i tekstila na području Općine Stara Gradiška.

Termini i lokacije mobilnog reciklažnog dvorišta:

DATUM TERMIN LOKACIJA
18.03.2021. 08:00-10:00 h NOVI VAROŠ-kod društvenog doma
18.03.2021. 10:30-12:00 h DONJI VAROŠ-kod kapelice
18.03.2021. 12:30-14:00 h STARA GRADIŠKA-pokraj zgrade policije
19.03.2021. 08:00-09:00 h STARA GRADIŠKA-pokraj zgrade policije
19.03.2021. 09:30-11:00 h USKOCI-kod trgovine Lonija
19.03.2021. 11:30-13:00 h  GORNJI VAROŠ- kod društvenog doma

 

Osim navedenih lokacija vreću sa tekstilom i vreću sa staklom možete odložiti ispred svojih kuća u terminu posjete mobilnog reciklažnog dvorišta.

Upute o odvajanju i prikupljanju tekstila i stakla nalaze se u prilogu