OIP STARA GRADIŠKA - Obavijest o objavi pravovaljanih lista za kandidate za načelnika i Općinsko vijeće Općine Stara Gradiška

Sukladno članku 26. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21) Općinsko izborno povjerenstvo Općine Stara Gradiška objavljuje sve pravovaljane predložene kandidacijske liste za izbor članova predstavničkog tijela jedinice 

te zbirnu zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za općinskog načelnika Općine Stara Gradiška. 

OBAVIJEST OIP 

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor Općinskog načelnika Općine Stara Gradiška

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor članova Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Pravovaljane kandidature za izbor Općinskog načelnika Općine Stara Gradiška 

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška