Popis stanovništva-javni poziv za posao za popisivača i kontrolora

Javni poziv zainteresiranim kandidatima za podnošenje prijava za posao popisivača i kontrolora u drugoj fazi

provedbe Popisa stanovništva, kućanstva i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine. 

Rok za podnošenje prijava jest od 23.06.-15.07.2021. godine 

Tekst javnog poziva nalazi se u prilogu