OBAVIJEST – UPUTA o korištenju spremnika za odvojeno prikupljanje otpada papir/plastika

 

Poštovani mještani !

Proteklih dana isporučeni su Vam spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada za papir /plavi spremnik/ te plastiku /žuti spremnik/

Nastavno na isto dajemo nekoliko napomena:

  1. Korištenjem ovih spremnika odnosno razvrstavanjem komunalnog otpada Vaše kućanstvo nema dodatnih troškova odnosno pražnjenje spremnika i odvoz ove vrste komunalnog otpada ne naplaćuje se posebno.
  2. Plastika odnosno papir odvozi se prema rasporedu tvrtke Odlagalište d.o.o. (određeni dan u mjesecu).
  3. Razvrstavanjem otpada odnosno korištenjem ovih spremnika smanjuje te količinu miješanog komunalnog otpada Vašeg kućanstva koji odlažete u klasični zeleni spremnik, što za posljedicu ima manji broj odvoza istog odnosno manji račun za Vaše kućanstvo.

Ukoliko trebate dodatne informacije vezane za isto, možete se obratiti tvrtki Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška, kontakt: 035/351-441, info@odlagalište.hr 

OPĆINA STARA GRADIŠKA

RASPORED ODVOZA OTPADA  u 2021. godini 

UPUTE O PRAVILNOM RAZVRSTAVANJU OTPADNE PLASTIKE I PAPIRA