Poziv za 5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

 Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva

5. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 20. prosinca 2021. godine (ponedjeljak), u 18:00 sati u velikoj vijećnici zgrade Općine. 

Poziv za 5. sjednicu 

  • Usvajanje ZAPISNIKA  sa 4. sjednice Općinskog vijeća 
  • Aktualni sat

1. a) Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2021. godinu

2. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2021. godini

3. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini

4. Prijedlog izmjena Programa socijalne skrbi u 2021. godini

5. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

6. Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2021. godini

7. Prijedlog II. izmjena Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2021. godini

8. Prijedlog II. izmjena Programa korištenja sredstava za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2021. godini

9. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Stara Gradiška za razdoblje 2022. – 2025. godine