Obavijest Odlagalište d.o.o - Raspored prikupljanja miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada (papir i plastika) za 2022. godinu

Odvoz miješanog komunalnog otpada iz kućanstva vrši se po istom rasporedu iz prošle godine odnosno svaki četvrtak u mjesecu osim praznika i blagdana, odvoz otpadnog papira vrši se svaki mjesec drugog ponedjeljka u mjesecu, a otpadna plastika od 1.2.2022. godine skupljati će se svaki mjesec drugu srijedu u mjesecu.

Za više informacija posjetiti mrežne stranice tvrtke Odlagalište d.o.o. ovdje

 

RASPORED ODVOZA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA 

ODVOZ PAPIRA I PLASTIKE