Projekt "Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" - Javni uvid PP Lonjsko polje

Državna geodetska uprava (DGU) provodi projekt "Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima" u okviru kojeg će se izraditi geodetsko-tehnička dokumentacija neophodna za evidentiranje posebnog pravnog režima i preduvjet je za upis prava prvokupa u službene registre unutar granica zaštićenih područja iz kategorije strogi rezervat, nacionalni park i park prirode te će se osigurati pristup informacijama i transparentnost podataka široj javnosti.

Kako bi se na što otvoreniji način informirala javnost o projektu, DGU će na području zaštićenih područja obuhvaćenih projektom organizirati javne tribine. Za geodetske podloge PP Lonjsko polje javna tribina će se održati 12.04.2022. na adresi Jasenovac, Krapje 16, sa početkom u 11h.

Kalendar održavanja javnih tribina i sve relevantne informacije o projektu dostupne su na mrežnoj stranici https://eppr.dgu.hr/  

letak