Javni poziv za izvođenje radova - krčenje zapuštenog zemljišta u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 47. Statuta Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/11, 1/13, 4/18, 6/18-pročišćeni tekst i 1/21),

Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje: 

Javni poziv za izvođenje radova krčenja zapuštenog zemljišta  u vlasništvu Općine Stara Gradiška

Tekst natječaja 

Obrazac ponude 

Odluka o odabiru