Anketa o zadovoljstvu stanjem i korištenjem komunalne infrastrukture

Općina Stara Gradiška s danom 09. studenog 2022. godine započinje s provođenjem ankete o zadovoljstvu stanjem i korištenjem komunalne infrastrukture na svom području.

Cilj ankete je utvrđivanje učinkovitosti upravljanja, utvrđivanje i rješavanje problema u vezi s upravljanjem i korištenjem, utvrđivanje utjecaja upravljanja na našu lokalnu zajednicu i poboljšanje načina upravljanja, a sve u svrhu poduzimanja aktivnosti i mjera kojima bi se komunalna infrastruktura unaprijedila.

Anketa se sastoji od 10 pitanja, a otvorena je do 08. prosinca 2022. godine.

Anketni upitnik nalazi se u privitku.

Zainteresirani stanovnici i poslovni subjekti s područja Općine Stara Gradiška popunjeni anketni upitnik mogu dostaviti na adresu: Općina Stara Gradiška, Trg hrvatskih branitelja 1, 35435 Stara Gradiška, najkasnije do 08. prosinca 2022. godine. 

Analiza provedene ankete