JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata udruga civilnog društva u 2024. godini

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16, 2/19, 6/21 i 4/22), Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje                                                                                       
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata udruga civilnog društva u 2024. godini 

Općina Stara Gradiška financirat će u 2024. godini programe/projekte koje provode udruge civilnog društva iz područja brige o starijim, bolesnim i nemoćnim osobama.

Temeljni ciljevi Javnog poziva su razviti i provesti učinkovite aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu života građana posebno starijih osoba.   

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
  • svi koji imaju programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja koje je predmet javnog poziva;
  • udruge čiji su projekti koje prijavljuju na ovaj natječaj sukladni ciljevima i zadaćama koje je udruga utvrdila u Statutu udruge.

Prijavitelj prijavljuje program koji može trajati najdulje do 31. prosinca 2024. godine, prijavitelj može prijaviti najviše jedan program.

Javni poziv i dokumentacija nalaze se u prilogu 

Prijedlog Odluke o raspodijeli financijskih sredstava 

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava