JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata udruga civilnog društva u 2024. godini

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16, 2/19, 6/21 i 4/22);

Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje
JAVNI POZIV za sufinanciranje programa/projekata udruga civilnog društva u 2024. godini

Općina Stara Gradiška  sufinancirat će u 2024. godini programe/projekte koje provode udruge civilnog društva iz područja brige o djeci i starijim osobama.

Temeljni ciljevi Javnog poziva su razviti i provesti učinkovite aktivnosti koje će unaprijediti kvalitetu života građana posebno djece i starijih osoba.   

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja;
  • svi koji će osigurati i druge izvore financiranja;
  • svi koji imaju programe koji zadovoljavaju uvjete iz programskog područja koje je predmet javnog poziva;
  • udruge čiji su projekti koje prijavljuju na ovaj natječaj sukladni ciljevima i zadaćama koje je udruga utvrdila u Statutu udruge.

Javni poziv i ostala dokumentacija nalaze se u prilogu