JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2024. godini

Na temelju članka 4. stavka 1. Pravilnika o financiranju udruga iz proračuna Općine Stara Gradiška („Službeni vjesnik Općine Stara Gradiška“ br. 1/16, 2/19, 6/21 i 4/22);

Načelnik Općine Stara Gradiška objavljuje 

JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata u 2023. godini

Općina Stara Gradiška financirat će u 2024. godini programe/projekte koje provode udruge proistekle iz Domovinskog rata.

Temeljni cilj ovog javnog poziva jest doprinijeti očuvanju vrijednosti i pozitivnoj percepciji javnosti o Domovinskom ratu u svrhu očuvanja temeljnih vrijednosti Domovinskog rata.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  • svi koji ispunjavaju propisane uvjete Natječaja,
  • svi koji imaju programe koji sadrže prihvatljive aktivnosti koje se financiraju,
  • projekti koje prijavljuju na ovaj natječaj sukladni su ciljevima i zadaćama koje je udruga utvrdila u Statutu udruge.

Javni poziv i ostala dokumentacija nalaze se u prilogu