Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva 18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 09. SRPANJ 2024. godine (UTORAK) s početkom u 19:00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici općinske zgrade.

Dnevni red:

-     Usvajanje Zapisnika sa 17. sjednice Općinskog vijeća održane 20. svibnja 2024. godine

      -     Aktualni sat

 1. a) Prijedlog  izmjena i dopuna Proračuna Općine Stara Gradiška za 2024. godinu

           b) Prijedlog I. izmjena Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Stara Gradiška za 2024.godinu

 1. Prijedlog izmjena  Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 2. Prijedlog izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture u 2024. godini
 3. Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava šumskog doprinosa u 2024. godini
 4. Prijedlog I. izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa i privremenog zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države u 2024. godini
 5. Prijedloga I. izmjena Plana utroška sredstava od prodaje obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na području Općine Stara Gradiška u 2024. godini
 6. Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2024. godini
 7. Prijedlog I. izmjena Programa utroška sredstava vodnog doprinosa u 2024. godini
 8. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2024.godini
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna općine Stara Gradiška za redovito godišnje financiranje političkih stranaka u 2024. godini
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Stara Gradiška