Zaželi-prevencija institucionalizacije projekt "Zajedno za starije"

Zaželi-prevencija institucionalizacije projekt "Zajedno za starije"

Fond: Europski socijalni fond plus

Program: Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Korisnik : Općina Stara Gradiška

Partneri : Udruga "Pokreni se" , Stara Gradiška

              Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih "Prevencija" , Nova Gradiška

Trajanje projekta : 36 mjeseci

Vrijednost projekta : 480.000,00 eura

 


Odluka o financiranju 


JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA 

JAVNI POZIV ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA  - radnik za pomoć u kući 

POZIV NA INTERVIJU KANDIDATA/KINJA ZA RADNO MJESTO RADNIKA/CA  ZA POMOĆ U KUĆI 

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA/KINJA ZA RADNO MJESTO  RADNIKA/CA ZA POMOĆ U KUĆI

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA : NABAVA PAKETA ZA KORISNIKE U PROVOĐENJU PROJEKTA "ZAJEDNO ZA STARIJE" ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE