Naknada troškova stanovanja

Naknada troškova stanovanja

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Kućanstvo koje je korisnik zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Nova Gradiška

Za koje troškove stanovanja se može ostvariti pomoć ?

  • troškove najamnine - građanima koji stanuju u unajmljenim stanovima troškovi zaštićene/slobodno ugovorene najamnine podmiruju se u cijelosti
  • troškove vode i odvodnje - plaća se potrošnja vode i javne odvodnje otpadnih voda  do 2 m³  mjesečno po članu kućanstva
  • troškove odvoza i deponiranja smeća – podmiruju se u cijelosti
  • komunalnu naknadu – oslobađanje od obveze plaćanja

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Naknada troškova najamnine uplaćuje se na račun najmodavca, a naknada troškova vode i odvodnje i odvoza i deponiranja smeća na račun pružatelja usluge.

U tijeku ostvarivanja prava može doći do promjena relevantnih činjenica i okolnosti (npr. promjena broja članova kućanstva, promjena adrese), koje je podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik dužan pravodobno prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu.

Zahtjev za ostvarivanje prava na podmirenje troškova stanovanja