Naknada troškova školske kuhinje

Naknada troškova školske kuhinje

Tko može ostvariti pravo na pomoć?

Roditelji učenika osnovne škole koji su korisnici zajamčene minimalne naknade

Kako ostvariti pomoć?

Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova prehrane podnosi se u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Stara Gradiška, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati.

Naknadu za podmirenje troškova prehrane Općina uplaćuje osnovnoj školi.

Zahtjev za podmirenje troškova prehrane