Strateški razvojni program

Na temelju članka 32. Statuta Općine Stara Gradiška («Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i „Službeni vjesnik Općine Stara
Gradiška“ br. 1/11 i 1/13), Općinsko vijeće općine Stara Gradiška na 24. sjednici održanoj 10. listopada 2016. godine donijelo je Odluku o donošenju Strateškog razvojnog programa Općine Stara Gradiška za razdoblje od 2016. do 2020.godine.