Javni poziv za dostavu ponuda - Uređenje objekta i okoliša u Gređanima

Na temelju članka 4. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2178/24-01-17-1 od 09.01.2017. godine i Pravilnika o dopuni Pravilnika o jednostavnoj nabavi, KLASA: 360-01/17-01/01 URBROJ: 2178/24-01-18-2 od 03.04.2018. godine:

Naručitelj Općina Stara Gradiška objavljuje

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU RADOVA UREĐENJA OBJEKTA I OKOLIŠA U GREĐANIMA

Dokumentacija se nalazi u prilogu 

Odluka o odabiru