Poziv za 12. sjednicu Općinskog vijeća Stare Gradiške

Na temelju članka 13. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška, predsjednik Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška saziva 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Stara Gradiška za dan 24. svibnja 2023. godine (srijeda) s početkom u 19:00 sati.

Sjednica će se održati u konferencijskoj sali Doma kulture u Staroj Gradiški.

Poziv za 12. sjednicu 

  • Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća održane 01. veljače 2023. godine
  • Aktualni sat

1. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Stara Gradiška za 2022. godinu

2. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2022. godini

3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini

4. a) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječijeg vrtića Nova Gradiška

    b) Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječijeg vrtića Nova Gradiška

5. Prijedlog Plana mreže dječijih vrtića na području  Općine Stara Gradiška

6. a) Prijedlog Zaključka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara  i tehnološke eksplozije za područje Općine Stara Gradiška

    b) Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite od požara za područje Općine Stara Gradiška 

7. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi 

8. Prijedlog Odluke o odgodi plaćanja grobne naknade 

9. Prijedlog Odluke o naknadi troškova vijećnika Općinskog vijeća i članova radnih tijela

      10.  Informacije o poduzetim radnjama glede Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Stara Gradiška u k.o. Bodegraj s analizom i zaključcima 

Molimo da se zakazanoj sjednici obavezno odazovete, a možebitni izostanak na vrijeme opravdate.