Naselje Donji Varoš

Donji Varoš je smješten uz lijevu obalu rijeke Save 1 km sjeveroistočno od naselja Stara Gradiška. Prema popisu stanovništva iz 2001. godine u njemu živi 298 stanovnika. U naselju uz samu obalu Save smještena je kapela Sv. Jakova iz 19. stoljeća.

 Spomenica župe Stara Gradiška o nastanku ovog sela piše:

„Ova tvrđava je prvobitno bila okružena nasipom i isprepletena drvenom ogradom. Kada se godine 1762. počela tvrđa graditi od čvrstih materijala, a stanovnici koji su ovdje stanovali nisu mogli čvrsto izgraditi svoje kuće kao što je traženo, morali su se iseliti iz ove utvrde. Stanovnici koji su u ovoj tvrđi stanovali zapadno (u zapadnom dijelu tvrđe), zvali su se Gorjanci, a oni prema istoku Doljanci. Gorjanci su sagradili kuće otprilike pola sata od tvrđave u blizini rijeke Mali Strug na zapadnoj strani koja je dobila ime Gornji Varoš, a Doljanci su sagradili kuće ispod tvrđave na istočnoj strani na udaljenosti od jednog kvadranta (četvrt sata) kod Save, a to područje se nazvalo Doljnji Varoš.“

Iako spomenica tvrdi da je vrijeme nastanka sela Gornji i Donji Varoš 1762. prema novijim povijesnim istraživanjima čini se da su ova sela nastala oko 1730. godine zbog proširenja tvrđave i njezine prenamjene.