Naselje Uskoci

Naselje na lijevoj obali Save površine 5,73 km2. Udaljeno je 1 km od općinskog središta. U naselju Uskoci prema popisu iz 2001. Godine živi 135 žitelja . Kroz naselje prolazi županijska cesta Ž4226. U samom naselju nalazi se župni dvor, centralno groblje sa kapelom SV. Roka i zgrada škole izgrađena 1889. godine.

Prema povijesnim izvorima mjesto Uskoci nastalo je 1739. godine kada su ga osnovale izbjeglice iz Bosne bježeći od Turaka, od tuda i porijeklo imena Uskoci od uskočiti.

Evo što kaže spomenica župe Stara Gradiška o nastanku sela Uskoci:

„Za vrijeme beogradskogmira godine 1739. Više porodica iz kraja Vrbaška (selo 6 km. Od Bosanske Gradiške) koje je udaljeno 2 sata hoda, a koji nisu više htjeli ostati pod turskim jarmom, prebjeglo je na naše područje i sebi sagradilo boravišta odmah iza moderne tvrđave prema zapadu između tvrđe i Gornjeg Varoša, a kako su se spasili bjekstvom, na slavenskom jeziku su ih nazvali uskoci. Tako se ove porodice zbog tog brzog bjekstva nazivaju uskočani, a njihovo područje zove se Uskoci ili Uskoke.“