Poljoprivredno zemljište

Sukladno Preporuci Ministarstva poljoproivrede za rad Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u vezi s evidencijom uporabe zemljišta u ARKOD sustav prema odredbama Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemčljišta (NN 1/23, 41/23) Općina Stara Gradiška izdala je slijedeće Potvrde:

Prilog: Popis izdanih Potvrda

red. br

Ime i prezime/nazv podnositelja zahtjeva

KLASA 

URBROJ

Datum izdavanja prilog
1. Lucija Nezić

945-01/23-01/09

2178-24-01-23-2

 08. svibnja 2023. godine Potvrda
2. AXEREAL CROATIA doo

945-01/23-01/10

2178-24-01-23-2

08. svibnja 2023. godine Potvrda
3. Zvonko Vrbanić

945-01/23-01/11

2178-24-01-23-2

10. svibnja 2023. godine Potvrda
4. Ivica Markovanović

945-01/23-01/12

2178-24-01-23-2

10. svibnja 2023. godine Potvrda